Doelstelling Stichting Sportvoorziening Schalkhaar

  1. De stichting heeft ten doel het geven van gelegenheid tot sportbeoefening in het algemeen en tot de uitoefening van de voetbal-, handbal- en jeu des boulessport in het bijzonder.
  2. De stichting heeft geen winstoogmerk
  3. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
    1. Het beheren en exploiteren van Sportpark De Horsterhoek;
    2. Het adviseren over en begeleiden van sportevenementen
    3. Alle overige activiteiten die het doel kunnen dienen.